Ջուրը մեր կյանքում

Ջուրն օրգանիզմի կարևորագույն բաղադրիչն է: Օրգանիզմում այն առաջանում է օրգանական նյութերի օքսիդացման արդյունքում և մասնակցում է կենսագործունեության համար կարևոր շատ … More

Նույլեինաթթուներ

Նույլեինաթթուներ և դրանց ֆունկցիան:Նուկլեինաթթուները պոլիմերներ են, որոնց մոնոմերները կոչվում են նուկլեոտիդներ լատիներեն <<նուկլեոս>> բառից ինչը նշանակում է կորիզ, միջուկ: Այս … More

Օդի բաղադրությունը

Լաբարատոր փորձ՝ Փորձի համար անհրաժեշտ է՝ մոմ, գլան, ջրով լցված աման, լուցկի, մարկեր։ Մոմը վառեցինք, դրեցինք ջրի մեջ հետո օդի … More

Աշխատանք

Ջրածնի ստացումը լաբորատորիայում և այրումը։ Լաբարատորիայում ջրածնի ստանալու ենք ակտիվ մետաղներից, ցինկի, մագնեզյումի, ալյումինի և աղաթթվի, HCL, փոխազդեցության Տեղակալման է … More

Նախագիծ 1.

Նպատակը` հեռավար ինքնակրթություն Խորհրդատվությունը դասացուցակով` Microsoft Teams հարթակում Հարցեր և վարժություններ. ֊ Ինչպե՞ս են դասակարգվում նյութերը ըստ բաղադրության, սահմանեք, գրեք … More

Դաս 2- Գործնական աշխատանք 1. <>

Նյութերը դասակարգել,տեղադրել աղյուսակում,անվանել,գրել բանաձևերը: Նկարագրել  ֆիզիկական  հատկությունները՝ գույնը, ագրեգատային  վիճակը(պինդ, հեղուկ, գազային), եռման,հալման ջերմաստիճանները, ջերմա-,էլեկտրահաղորդականությունը, լուծելիությունը ջրում  և այլն:  Պարզ … More

Հոկտեմբեր/կրկնություն

դաս — 1.  7,8- րդ դաս. անցածի կրկնողություն. Թեմաները՝ Ֆիզիկական մարմին  և նյութ: Ինչ՞ է նյութը, պարզ և բարդ նյութեր, … More

դաս 1

7,8- րդ դաս. անցածի կրկնողություն. Թեմաները՝ Ֆիզիկական մարմին  և  նյութ: Ինչ՞ է նյութը, պարզ և բարդ նյութեր, անօրգանական և  օրգանական  նյութեր:Մաքուր  նյութեր, խառնուրդներ(համասեռ և անհամասեռ): Նյութի  հատկությունները՝ ֆիզիկական,  քիմիական, ֆիզիոլոգիական:  Հարցեր և վարժություններ. Սահմանեք և բնութագրեք ո՞րն է կոչվում ֆիզիկական … More