Կապեր

Իոնային է կոչվում այն կապը որը առաջանում է մետաղների և ոչ մետաղների ատոմների միջև տարբեր լիցքավորված իոնների միջոցով։ Իոնները դրանք … More

Գործնական աշխատանք`Տարբեր քիմիական կապերով մոլեկուլների և բյուրեղացանցերի մոդելների հավաքում

Գործնական  աշխատանք.՝Տարբեր   քիմիական  կապերով  մոլեկուլների  և բյուրեղացանցերի  մոդելների  հավաքում  և  քիմիական  միացությունների  բանաձևերի  կազմում   ըստ ատոմների վալենտականության::                         1.Ներքոբերյալ   նյութերում՝H2, HCl, O2, H2O, N2, NH3, CH4, P4, S8, NaCl, … More

Հաշվարկներ ըստ բանաձևերի

Գործնական աշխատանք`հաշվարկներ ըստ բանաձևերի Գործնական աշխատանք՝ Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի՝ FeSO4 1.Նյութի անվանումը Երկաթի սուլֆատ 2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված … More

Ամառային առաջադրանքներ

1/Բնութագրել ձեր ընտրած տարրը ըստ հետևյալ սխեմայի  1) քիմիական  տարրի  նշանըCo 2) կարգաթիվը27,միջուկի  լիցքը+27  3) հարաբերական  ատոմային  զանգվածը59 4)մեկ  ատոմի  զանգվածը (գ)59*1,66*10-27կգ=979,4*10-25կգ 5) Դիրքը պարբերականհամակարգ4-րդ,խումբըVII,ենթախումբը գլխավոր 6)  Ատոմի  բաղադրությունը՝ 27պրոտոն,21 նեյտրոն,27 էլեկտրոն        … More