Զատկական ձվի ֆիզիկան

1.Ձվի թարմությունն ստուգելու հնարավոր միջոցները: Ձվի թարմությունը կարելի է ստուգել ըստ իր հոտի: Ձվի թարմությունը կարելի է ստուգել նաև մեկ … More

Ջերմահաղորդականություն

Ինչ է ջերմանաքանակը:  Այն էներգիան, որը մարմինը ստանում կամ տալիս է ջերմափոխանակության ժամանակ, կոչվում է ջերմաքանակ: Ինչ միավորով է արտահայտվում … More

Տատանումներ

Տատանումներ, համակարգի վիճակի այնպիսի փոփոխություններ (շարժումներ), որոնց բնորոշ է կրկնվելիությունը։ Գոյություն ունեն բազմատեսակ տատանումներ, որոնք տարբերվում են ֆիզիկական բնույթով, առաջացման պատճառով, վիճակների փոփոխման արագությամբ, … More

Տատանողական համակարգ

Տատանողական համակարգում գործող ուժերի ազդեցությամբ ծաքող տատանումները երբ համակարգի վրա այլ ուժեր չեն ազդում կոչվում են սեփական տատանումներ։

Տատանումներ

Տատանումը դա ինչ որ մի մեծության փոփոխություն է, որը ճշտությամբ կամ մոտավորապես կրկնվում է ժամանակի ընթացքում։ Ի՞նչ է բնորոշ բոլոր … More

Դաս 5-6

1.Որ անհավասարաչափ շարժումն է կոչվում հավասարաչափ արագացող Մարմնի շարժումը կոչվում է հավասարաչափ արագացող եթե այդ շարժման արագությունը կամայական հավասար ժամանակամիջոցում … More