Ղազարոս Աղայան

Ղազարոս Աղայան․ հոդվածներ։ «ՄԻ ԿԱԼ ՀԱԿԱՌԱԿ ՉԱՐԻ» Շատերն ինձ հարցնում են, թե ես ի՞նչ կարծիքի եմ «չարին հակառակ չկենալու» վերաբերությամբ։ … More

Զատկական ձվի ֆիզիկան

1.Ձվի թարմությունն ստուգելու հնարավոր միջոցները: Ձվի թարմությունը կարելի է ստուգել ըստ իր հոտի: Ձվի թարմությունը կարելի է ստուգել նաև մեկ … More

Ջերմահաղորդականություն

Ինչ է ջերմանաքանակը:  Այն էներգիան, որը մարմինը ստանում կամ տալիս է ջերմափոխանակության ժամանակ, կոչվում է ջերմաքանակ: Ինչ միավորով է արտահայտվում … More

Աշոտ Տիգրանյան

Առակներ Պարտադրված մշակույթ Առյուծը սոխակին նշանակեց մշակույթի նախարար: Սոխակի նախարարության 100 օրվա առթիվ տեղի ունեցավ հաշվետու համերգ: Գորտերի երգչախմբի կատարմամբ … More

Տիգրան Հայրապետյան

Վերլուծություն Տիգրան Հայրապետյանը՝ որպես քաղաքագետ, իր գրեթե բոլոր վերլուծություններում առաջնային է համարում հասարակության դերն ու նշանակությունը՝ արժևորելով անձին որպես գործիչ։ … More