ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹԱՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ԵՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՄ 4.1. Ուսումնական նպատակներով օգտվելու Կրթահամալիրի ուսուցման բոլոր միջոցներից, այդ թվում`համակարգիչներից, համացանցից և թվային այլ միջոցներից, ուսումնական տարածքներից: … More