Իմ միջավայրի գեղագիտական կողմը

Առանձնացրեք գյուղական և քաղաքային միջավայրերի առանձնահատկությունները ըստ ձեր դիտարկումների: Քաղաքային ու գյուղական միջավայրում բավականին շատ առանձնահատկություններ կան։ Քաղաքային միջավայրը տարբերվում … More

Գովազդի լեզուն

Գովազդը հայտարարության յուրօրինակ տեսակ է, որը կատարում է երկու գործառույթ` տեղեկատվական և ներգործման: Դրանք փոխկապակցված են: Գովազդատուն շահագրգռված է ներգործման … More