ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ. ՀՆՉՅՈՒՆԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

1. Համեմատիր դեմ-դիմաց գրված բառերը և ցույց տուր, թե հնչյունական ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել. Օրինակ՝ ջուր-ջրծաղիկ (ու-ն գաղտնավանկի ը)ծաղիկ-ծաղկաման … More