Ծերունին ու ծովը (Գլուխ Բ (մինչև՝վերջ))

Բառայինաշխատանք  Պրկել-լարել, ձգել Անխոնջություն-տքնաջանություն Զառամած-ծերացած Կռթնել-թիկնել, հենվել Աչքակապություն-խաբեբաություն Անողորկ-խորդուբորդ Երախ-բերան Տնտղել-զննել Լերդանալ-թանձրանալ Կզակ-ծնոտ Հանդիպակաց- դիմացը գտնվող Ընդարմանալ-անզգայանալ Կարկամել-կծկել Շեղբ-սայր Անհողդողդ-անսասան … More

Ծերունին ու ծովը (Գլուխ Բ)

Ծանծաղուտ-նոսր ջուր Ճողփյուն-ճղպալ Կարծր-պինդ Ախոյան-թշնամի Խայծ- կարթի ծայրին անցկացվող որդը Դրասանգ-ծաղկաշղթա Ընդհուպ-կիպ Անճարակություն-խեղճություն Ճգնել-ջանալ Վետվետում-ալիքանման փռչկոտել Բաղեղ-մամրիչ Խարազան-մտրակ Ներբան-ոտնատակ Ոստնել-ցատկել … More

Անհատական նախագիծ

Նախագծի մասնակից Արթուր Պետրոսյան Նախագծի ժմանակահատված Շուրջտարյա ամփոփում մեկ ամսվա կտրվածքով Նախագծի նպատակ Ուսումնասիրել Հայաստանի տոների և հիշատակի օրերը, պարզել … More