Երկու թռչուն

բացատրիր բառերը — վշտալից, բխել, համակվել, գգվել, անհուն, անհագ, պարփակված, խոռոչ, թոթվել, ննջել, հեգնորեն, սոսկում, հոռետես, ռամիկ, պապակվել, ոստյուն, բաբախել: … More

Ստամոքսի համար

աշխատանք բառարանով — անոսր, վսեմություն, քամահրել, տիղմ, ճիրան, լերկ, անվրդով, լայնատարած, հափրացնել, լեշացած։ 1. Անոսր-Ոչ խիտ Վսեմություն-Վսեմ լինելը Քամահրել-Արհամարհել Տիղմ-ցեխ Ճիրան-մագիլ … More

11-15 ноября (Урок 2)

Чтение рассказа “Время всегда хорошее” ( страница  1, 2, 3) Письменно: 1.Поставить во множественном числе данные прилагательные и существительные. Высокий урожай-высокие … More

Անօրգանական նյութերի դասակարգումը

Անօրգանական նյութերի դասակարգումըՆյութը տարածության մեջ որոշակի ծավալ զբաղեցնող մասնիկների համախումբէ խիստ որոշակի հատկություններով,կառուցվածքով,զանգվածով օժտված:Նյութերը բաժանվում են`պարզ և բարդի:Պարզ են կոչվում այն նյութերը,որոնք … More

Կապեր

Իոնային է կոչվում այն կապը որը առաջանում է մետաղների և ոչ մետաղների ատոմների միջև տարբեր լիցքավորված իոնների միջոցով։ Իոնները դրանք … More