Վիեննայի կոնգրեսը

Տանը Ֆիլմը դիտելուց հետո նոր տեղեկությունները շարադրիր  քսան նախադասության սահմաններում: «Վիեննայի կոնգրեսը»/տեսաֆիլմ/ «Վիեննայի վեհաժողովը և Թալեյրանը» «Վիեննայի վեհաժողովը և Մետեռնիխը» … More