Առաջին շրջանի հաշվետվություն

Անհատական ուսումնական պլանհաճախում-բացակայություն-բաց թողած պարապմունքների լրացում սահմանված կարգով.Այս ուսումնական շրջանի ընթացքում բացակայել եմ 5-օր, օրեր կար, որոնց ընթացքում բացակայել բայց … More