Դաս 10․Հոսանքի ուժ: Ամպերաչափ:

Տևողությունը 09․11- 13․11 2020 թ․ Նպատակը` ինքնակրթություն Դասի կազմակերպումը և խորհրդատվությունը դասացուցակով« Microsoft Teams հարթակում։ Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությունները կարող են … More