Հոկտեմբեր֊Նոյմբեր ամփոփում

Սպիտակուցի սինթեզ Օրգանիզմի ցանկացած բջիջ ունակ է սինթեզելուսեփական սպեցիֆիկ սպիտակուցներ: Այսհատկությունը գենետիկ է և փոխանցվում էսներնդե-սերունդ: Սպիտակուցնեիրկառուցվածքի մասին ինֆորմացիանպարունակվում է … More