Հարավային Ամերիկա և ՀՀ: Սեռատարիքային բուրգեր

Ես ընտրել եմ բավականինիրարից տարբեր սեռատարիքային բուրգեր ունեցող երկրներ: Այստեղ կարող եք տեսնել, որ Ամերիկայում փոքր տարիքայինները ժամանակի ընդացքում սկսել է նվազել … More