En mi barrio hay

estacion de metro-մետրոյի կայարանbiblioteca-գրադարանedificio antiguo-հին շինությունmercado-շուկաcalle ancha-լայն փողոցparque-այգիcolegio-դպրոցpiscina-լողավազանinstituto-ինստիտուտlugar famoso-հայտնի վայրերiglesia-եկեղեցիmonumento-արձան 1. edificios antiguos2. edificios modernos3. calles estrachas4. calles anchas5. muchas … More

La tarea

Página 8, tarea 1 1. ¿Tienes hermanos? — F2. ¿Estás casada? — A3. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? — E4. ¿Cómo … More

Կղզի մուլտֆիմլի վերլուծություն

Եթե հենց այսօրվանից ամեն մեկս փորձենք մտածել բնության մասին, մեզ տրված բարիքները խնոյողաբար օգտագործենք կկարոխանանք ինչոր չափով կանխել կործանումը։ Մուլտֆիլմը … More