Բառ, արմատ, ածանց

Արմատ՝ բառի հիմնական իմաստն արտահայտող մասը։ Կարող է լինել. առանձին կիրառություն ունեցող՝ տարրական (տարր), մեղմորեն(մեղմ) առանձին կիրառություն չունեցող՝ հեռաստան (հեռ), թաքուստ (թաք) Ածանց.կարող են ավելանալ արմատի սկզբից կամ … More