Պուճուր մարդը

Գրիգ Մենք ապրում ենք մեր սովորական կյանքով, չենք նկատում՝ թե ինչպես ենք դառնում քաղաքական, կրոնական, սոցիալական և տարաբնույթ այլ խառնաշփոթների … More