Գործնական քերականություն

Առաջադրանք 1. Ա շարքի նախածանցներից յուրաքանչյուրը բոլոր հնարավոր ձևերով բաղադրի՛ր Բ շարքի բառերի հետ: Ա. Հակ, անդր, արտ, համ, նախ, վեր, … More

Բարդ նախադասության փոխակերխումը պարզի

ՎԵՐՀԻՇԵ՛Ք  Բարդ նախադասության փոխակերպումը պարզի հաճախ հնարավոր է բարդ ստորադասական նախադասության իմաստն արտահայտել պարզ նախադասության միջոցով և հակառակը, օրինակ՝ «Գնում … More

Ինքնաստուգում

Տեքստ Ազնվության, անկեղծության մասին աշխարհում ասված ու գրված խոսքերից հսկա լեռ է գոյացել, այնինչ դրանից, ցավոք, նրանք քիչ են շահել: Սակայն երբևէ … More

Վերելակ

Հոմա Ջասեմի Մենք հաճախ անտեսում ենք, չենք հասկանում մեզ շրջապատող մարդկանց։ Ապրում ենք ինքներս մեզ համար, ցավում եմ, բայց այսօր … More

Destination b1

C. 1. We had just heard the news when you rang.2. I had already thought of that before you suggested … More

En clase

1.Ahora completa los espacios en blanco según corresponda. 1. En esta caja no hay nada. 2. Los bancos están cerrados. … More

Քրիստոնեության ընդունումը հայաստանում

Դասարանական աշխատանք` Հայաստանն աշխարհում առաջին երկիրն է, որն 301 թվականին ընդունեց քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն։ Աշխարհում ամենահին՝  Հայ Առաքելական եկեղեցու առաջին առաջնորդն էր Սուրբ … More