Բարդ նախադասության փոխակերխումը պարզի

ՎԵՐՀԻՇԵ՛Ք  Բարդ նախադասության փոխակերպումը պարզի հաճախ հնարավոր է բարդ ստորադասական նախադասության իմաստն արտահայտել պարզ նախադասության միջոցով և հակառակը, օրինակ՝ «Գնում … More