Էթիկա

Ի՞նչ է էթիկան։ Էթիկան`բարոյագիտությունը,փիլիսոփայության բաժին է, որը զբաղվում է վարքագծի ճիշտ և սխալ հասկացությունների համակարգմամբ, պաշտպանությամբ և ներկայացմամբ։ Էթիկան հետազոտում է մարդկային … More

Classwork

Read a text about the legend of fairies to practise and improve your reading skills. Task 1 1. Fairies are not … More