Մարտի 2-6. առցանց աշխատանք

Իշխանություն և ժողովրդավարություն Իշխանությունը որպես հեղինակություն առաջանալով մարդկային հասարակության արշալույսին՝ հասարակական արտադրությունը կազմակերպելու նպատակով ձգտել է իր կամքին ենթարկել, կարգավորել … More