Ազոտ

N2 Ազոտն անգույն, անհոտ, անհամ, ջրում քիչ լուծվող գազ է: Ամենատարածված քիմիական տարրերից է: Բնության մեջ հանդիպում է ինչպես ազատ … More

Урок 1

Работа с речевыми конструкциями ( в блогах). Задание 1 : закончите предложения: Встречаясь с друзьями, мы пошли погуляь. Окончив институт, … More

Кляска

Расказ был о Феде. Он наносил чернила на лицо, и класс смеялся над ним. Сначала Учитель не понимал, в чем … More

Մարտի 2-8, հեռավար ուսուցում

1, Սահմանել վիրուս, համաճարակ հասկացությունների սահմանումը: Վիրուսը ոչ բջջային կառուցվածք ունեցող հարուցիչ է, որը բազմանում է միայն կենդանի բջիջների ներսում։ Համաճարակը,  միատեսակ վարակիչ … More

Про Гену

1,Чем тебе понравился рассказ?  Мне не очень понравился расказ, мне было не интересно.  Но в раскази мне понравилось то, что … More