Դաս 4

Պատասխան՝ անհավասարակողմ, բութանկյուն եռանկյուն է: Պատասխան՝ ուղղանկյուն եռանկյուն է: Եռանկյան մակերեսը հավասար է նրա երկու կողմերի արտադրյալը բաժանած 2-ի, ապա 8*15/2=60 … More