Դաս 4

Ոչ է պիտոյ բժիշկ կարողաց` այլ հիւանդաց: Կարդա այսպես. պիտոյ – պիտո Բառարան ոչ է պիտոյ – պետք չէ կարողաց – ուժ ունեցողներին, … More

Դաս 3

Ամենայն ծառ որ ոչ առնիցէ զպտուղ բարի, հատանի եւ ի հուր արկանի: Բառարան ամենայն – ամեն, ամեն մի ոչ առնիցէ – չտա, … More