Մայրենի լեզվի օրեր.

Երգ մարտին Վարդանանց Արիք որդիք Արարատյան,Նըսեմ ճակատք ցայտե՚ն թող շանթ,Դողդոջ ձեռաց մեչ սուր ցոլա՛ն,Արդար վրիժուց ժամն հասավ արդ,Փշրի՛ Պարսկին անդուլ … More