Դասարանական աշխատանք

1.  301 թվականին Գրիգոր Լուսավորիչը ո՞ր գետում է մկրտել Տրդատ 3-ին։ Արածանի 2. Ո՞ր թվականին է տեղի ունեցել Քաղքեդոնի եկեղեցական … More