Հայաստանը XI դարի երկրորդ կեսին

1. Ի՞նչ քայլեր էր իրականացնում Բյուզանդիան Հայաստանում Անի-Շիրակի թագավորության անկումից հետո։ Անի-Շիրակի թագավորության անկումից հետո Բյուզանդիան հայոց պետականությունն առհասարակ վերացնելու … More