ՀԱՅՈԶ ԼԵԶՈՒ. ՏԵՔՍՏԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Առաջադրանք  • Լրացրու բաց թողած տառերը, կետադրիր։ • Բոլոր նախադասություններում գտիր ենթական, ստորոգյալը և գոյականի լրացումները։ Հասարակական ժողովասրահի սպասավորները (ենթական), Սմբատին … More