Դաս 5-6

1.Որ անհավասարաչափ շարժումն է կոչվում հավասարաչափ արագացող Մարմնի շարժումը կոչվում է հավասարաչափ արագացող եթե այդ շարժման արագությունը կամայական հավասար ժամանակամիջոցում … More