Ծերունին և ծովը

Բառային աշխատանք — պրկել, անխոնջություն, զառամած, կռթնել, անողորկ, երախ, տնտղել, լերդանալ, կզակ, հանդիպակաց, ընդարմանալ, կարկամել, շեղբ, անհողդողդ, տոկալ: Պրկել- վտանգից՝ դժբախտությունից՝ … More

Упражнение 36.

Упражнение 36. (На контроль.) Прочитайте предложения, раскрывая скобки. Подчеркните слова или конструкции, которые диктуют необходимость употребления форм родительного падежа. 1. … More

Ճանապարհորդություն դեպի Գյումրի

Հոկտեմբերի 4ից 6ը մենք գնացինք Գյումրի օրերը շատ հետաքրքիր անցան։ Գյումրիմում այցելեցինք շատ տեսարժան վայրեր։ Գնացինք այգի այտ աըգոմ նկարահանվել … More