Ռուսաստանի տնտեսությունը

Դասի հղումը

1.Որոնք են Ռուսատանի տնտեսական զարգացման նախադրյալները

Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախադրյալներն են տարածքային մեծությունը և նոր նվաճումները, բնական ռեսուրսները, արդյունաբերությունը, որը առաջատար է Ռուսաստանի տնտեսությունում,  բնակչությունը:

2.Որոնք են Ռուսաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերը

Ռուսաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղը արդյունաբերությունն է: Արդյունաբերության առաջատար ճյուղերն են նավթաարդյունաբերությունը, ածխի հանույթը, գազի արդյունաբերությունը, քիմիական արդյունաբերությունը, անտառային արդյունաբերությունը, թեթև արդյունաբերությունը:

3.Ի՞նչ դեր ունի Ռուսաստանտ ժամանակակից աշխարհում

Ժամանակակից աշխարհում Ռուսաստանը շատ մեծ դեր ունի: Առաջին հերթին արդյունաբերությամբ, քանի-որ մեծ արտադրանքներ են տարածվում Ռուսաստանից ամբողջ աշխարհում: Բնական ռեսուրսներով նույնպես մեծ դեր ունի աշխարհում: Քաղաքական առումներով նաև մեծ դեր ունի աշխարհում: Եվ նաև տուրիզմական շատ մեծ դեր ունի, քանի-որ զբոսաշրջիկների մեծ մասը անպայման այցելում է Ռուսաստան, և Ռուսաստանը զբոսաշրջիկների համար շատ հարմար վայր է:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s