Հարավ-արևմտյան Ասիա.

1.Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել հարավ-արևմտյան Ասիայի երկրները և այդ երկրների ափերը ողողող ջրային ավազանները:
2.Ինչպիսին է Հարավ-արևմտյան Ասիայի աշխարհագրական դիրքը:
Հարավ-արևմտյան Ասիան գտնվում է Միջերկրական, Արաբական, Կարմիր, Սև և Կասպից, Ադենի, Օմանի և Պարսից ծովերի միջև:
3.Որոնք են հարավ-արևմտյան Ասիայի տնտեսական զարգացման խոչընդոտներն ու խթանիչները:
4.Ինչով է պայմանավորված հարավ-արևմտյան Ասիայի մի շարք երկրներում տղամարդկանց մեծ թիվը:
Պայմանավորված է երկրի մեծ քանակությամբ ներգաղթով:
5.Ինչ դեր ունի հարավ-արևմտյան Ասիան ամողջ աշխարհում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s