Դաս 1

1. Լուծել հետևյալ գծային հավասարումները՝ 1) 4 +x=10 x=10-4 x=6 2) x + 5 = -3 x=-3-5 x=-1 3) 7+x=4 … More