Էլեկտրական լիցք

1.Ձգողական ուժ , ճնշման ուժ,ծանրության ուժ,տիեզերական ուժ և այլն։2.Որովհետև դրանք այնպիսի մատերիալներ են որոնցով հնարավոր չէ առաջացնել մագնիսական դաշտ3.Եթե շփված … More

դաս 1

7,8- րդ դաս. անցածի կրկնողություն. Թեմաները՝ Ֆիզիկական մարմին  և  նյութ: Ինչ՞ է նյութը, պարզ և բարդ նյութեր, անօրգանական և  օրգանական  նյութեր:Մաքուր  նյութեր, խառնուրդներ(համասեռ և անհամասեռ): Նյութի  հատկությունները՝ ֆիզիկական,  քիմիական, ֆիզիոլոգիական:  Հարցեր և վարժություններ. Սահմանեք և բնութագրեք ո՞րն է կոչվում ֆիզիկական … More