Թեմա 1. Հայկական լեռնաշխարհը

ա/ Հայկական լեռնաշխարհը՝ հայոց հայրենիք, դիրքը, սահմանները Հայկական լեռնաշխարհ կամ Հայկական բարձրավանդակ, ֆիզիկաաշխարհագրական տարածք, հայ ժողովրդի բնօրրան։ Գտնվում է Առաջավոր Ասիայում՝ Իրանական և Փոքրասիական բարձրավանդակների միջև։ Հյուսիսում Կովկասյան … More