Թմկաբերդի առումը

Պոեմը շատ բովանդակալից է։ Պարսից շահ Նադիրը ցանկանում էր տիրանալ թմկաբերդին, բայց չէր կարողանում։ Թաթուլի կինը շատ հմայիչ ու գեղեցիկ էր … More