History of Coca-Cola

5 minutes Origins of the Formula Coca-Cola was first introduced on May 8, 1886 by a pharmacist named Dr. John … More

Բառարանային աշխատանքներ

Բառարանների տեսակները, թվարկել, գրել դրանց մասին… Անձնանունների բառարանից դուրս գրել 10 անձնանուն, դրանց ծագումը, բացատրությունը։ Ընտրել 10 բարբառային բառ, և … More