Գեղեցիկ հասկացություն

Ներկայացրե՛ք գեղեցիկը ըստ մտածողներ Սոկրատեսի, Արիստոտելի,Պլատոնի:

Սոկրատեսը գեղեցիկի մասին ասել է  հետևյալը.Այն ինչ մարդուն օգտակար է և նպատակահարմար դա գեղեցիկ է:

Արիստոտելը ասել է.Գեղեցիկ է համարվում այն,ինչ-որ չափաոր է:

Պլատոնը,ասում էր գեղեցիկի մասին հետևյալը.Գեղեցիկը դա բնական, ֆիզիկական գեղեցկությունն է,սակայն այդ գեղեցկությունը հավերժ չի կարող լինել.ցավոք անցողիկ է:

Սահմանե՛ք գեղեցիկը ըստ ձեր ընկալումների:Թվարկե՛ք հատկություններ,որոնք բնորոշում են գեղեցիկը:

Իմ կարծիքով գեղեցիկ է այն ամենը, ինչը մենք ցանկանում ենք, որ գեղեցիկ լինի կամ այն ինչը մենք սիրում ենք: Օրինակ երբ մենք ինչ որ մեկին սիրում ենք, մտածում ենք, որ նա գեղեցիկ է, սակայն մյուսները, որ նրան չեն ճանաչում և չեն սիրում, կարող են մտածել, որ նա տգեղ է: Հետևաբար գեղեցկությունը անհատական կարծիք է, քանի որ այն, ինչ ինձ համար գեղեցիկ է, շատերի կամար կարող է տգեղ լինել: Կարծում եմ, որ <<ճաշակին ընկեր չկա>> արտահայտությունը տեղին է ասված: Իմ կարծիքով գեղեցիկ հատկություններ կարող են համարվել մարդկանց բնավորությունները, վարքագծերը: Օրինակ ինձ համար գեղեցիկ հատկություն է, երբ մարդը բարեհամբույր է, շնորքով, դաստիարակված:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s