Բարդ նախադասության

Ստորադասական շախկապներ

Որ, թե, թե որ, եթե, որպեսզի, որովհետև, թեև, թեկուզ, թեպետ, թեպետև, մինչ, մինչև, մինչև որ, մինչդեռ, քանի, քանի որ, թեկուզև, հենց, հենց որ, եթե ոչ, քանի դեռ, չնայած, չնայած որ։

Հարաբերական դերանուններ որոնք բարդ ստորադասական նախադասության մեջ կատարում են շախկապի դեր։

Որ, ով, ով որ, ինչ, ինչ֊որ, ինչքան, ինչքան որ, ինչպես, ինչպես որ, որքան, որքան որ, որտեղ, որտեղ որ, երբ, երբ որ, ուր, ուր որ։

Նախադասություններ

Երբ հասան մայրաքաղաքը շրջապատող այգիներին, երիտասարդ գուսանն զգուշացավ, որովհետև այդ մասում ավելի հաճախ էին երևում պարսիկ զինվորներ որ հետևակ ու ձիով գնում էին այս ու այն կողմ։

Թեպետ ճանապրհները շատ են, մանուկները գնում են ծանոթ արահետով, որովհետև մյուսները նրանց երկյուղալի են թվում։

Քանի դեռ կոխքիս էիր, ես հզոր էի ու անպարտ, թեև ո՛չ հարուստ էի, ո՛չ աստված։

Հիվանդը ոչինչ չէր խոսում. կարծում եմ` զղջում էր իր արարքը։

Սամվելը հասկացավ` ով է եկողը։

Բարդ համադասական նախադասություններթ

Համադասական շախկապներ` և, ու, իսկ, բայց, սակայն, այլ, կամ, այլև, ապա, անգամ, մանավանդ, այսինքն, ուրեմն, բայց և, բայց և այնպես, այն է, ինչպես և, մինչև իսկ, կամ թե, և կամ, ապա թե ոչ, և՛ … և՛, կա՛մ … կա՛մ, թե՛ … թե՛, ո՛չ … ո՛չ։

Նախադասություններ

Ամայի էր դարձել դրախտը, և թռչուների երգը ձանձրացնում էր նրան։

Ցավալլուկ և պաղատագին կանչեց Լիլիթին, սակայն լսեց միայն իր ձայնի ունայն արձագանքը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s