Գործնական աշխատանք

1. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում ու բառաձևերում է գրվում «է»։ Ջրէջք, նախօրե, դողէրոցք, չէինք։ ՀԷԿ, էլեկտրաէներգիա, առէջ, երբևէ։ Անէանալ, միջօրեական, … More