Դաս 3. Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միացնելու նոր փուլը։ Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Ո՞րոնք էին ռուս-պարսկական պատերազմի պատճառները։ Ներկայացրե՛ք 1828 թվականի ռազմական գործողություննների ընթացքը։ Ռուս- պարսկական պատեազմի պատճառն էր Պարսկաստանի ցանկությունը Գյուլիստանի պայմանագրով … More