homework

Assignments for 10.10.2022504 Essential words Lesson 1 slide 7/ revise the words/ do the ex-es / slide 8 Fill in … More

Քաղաքական տերմինների բացատրություն

Դեմոկրատիա Ժողովրդավարություն՝ պետական կառուցվածքի ձև, որի ժամանակ իշխանության գերագույն մարմիններն ընտրվում են ժողովրդի կողմից որոշակի ժամանակով: Որևէ կարգի կոլեկաիվի ղեկավարման … More