Հատուկ պահպանվող տարածքներ

Այս նյութում կանրադառնամ արգելոց, արգելավայր և ազգային պարկերին։ Արգելոց Արգելոց, բնության կամ ջրային տարածքների հատուկ պահպանման տեղամասեր, որոնք ունեն գիտական, մշակութային, հողապաշտպան, ջրապաշտպան և … More