Տնային աշխատանք

Դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրիր դրանք: վեղար-Հայ կրոնավորի գլխի ծածկույթ: կոմիկի-Կոմիկական դերեր կատարող դերասան, կատակերգակ: նառ- Արու … More