Ներածություն:Անհավասարաչափ շարժում:Միջին արագություն

Լաբորատորիայում Հաշվարկման մարմին:Շարժման և դադարի հարաբերականությունը 1.ինչ է մեխանիկական շարժումը 2.մեխանիկայի որ բաժինն  են անվանում կինեմատիկա 3.ինչն են անվանում նյութական … More