Ամառային առաջադրանքներ

1/Բնութագրել ձեր ընտրած տարրը ըստ հետևյալ սխեմայի  1) քիմիական  տարրի  նշանըCo 2) կարգաթիվը27,միջուկի  լիցքը+27  3) հարաբերական  ատոմային  զանգվածը59 4)մեկ  ատոմի  զանգվածը (գ)59*1,66*10-27կգ=979,4*10-25կգ 5) Դիրքը պարբերականհամակարգ4-րդ,խումբըVII,ենթախումբը գլխավոր 6)  Ատոմի  բաղադրությունը՝ 27պրոտոն,21 նեյտրոն,27 էլեկտրոն        … More