Տնային աշխատանք

1.նյարդային համակարգը կարգավորում է բոլոր օրգանների և օրգան-համակարգերի փոխկապակցված գործունեությունը։ 2.նյարդային համակարգը կազմված է կենտրոնական և ծայրամասային բաժիններից։ 3.կենտրոնական նյարդային … More

ֆրանսիա

1.ֆրանսիան գտվում է եվրոպայի ծայր արեւմուտքում եւ ունի շատ հարմար տնտեսաաշխարական դիրք։ 2,Ածխահորերով,Էլեկտրակայաններով, երկաթուղիներով , ՌԵՆՈՅԻ ավտոգործարաներով։ 3,Ֆրանսիան օգուտ է … More

Հայոց լեզու

Պարզ համառոտ և պարզ ընդարձակ նախադասություններ Նախադասության մեջ թող միայն ամենակարևոր տեղեկություն հաղորդող բառերը: ես նշմարեցի: ներկվել էին դեղձենիները: աչքը … More

Տնային աշխատանք

1.ինչ է մեխանիկական շարժումը Ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունն այլ մարմինների նկատմամբ կոչվում է մեխանիկական շարժում։ 2.մեխանիկայի որ բաժինն են … More

Գիրքը իմ կյանքում

Գիրքը մարդու կյանքում շատ կարևոր դեր ունի։Մարդը գիրք կարդալով շատ բան է սովորում և ինչքան կարդում է աընքան ավելի ու … More

Տնային աշխատանք

Միտքդ մարզէ ազնիւ գիտութիւններով եւ մաքուր գեղարուեստով: Նախադասությունը նշանակում է պետք է մարզել միտքը սովորելով այնտեղ լցնել գիտելիքներ, կարդալ գրքեր … More