Ինչ է հասարակագիտությունը

Հասարակագիտություն բառի կազմությունը ներառում է «հասարակություն» և «գիտություն» բառերը և նշանակում է գիտություն հասարակության մասին: Հասարակագիտական են համարվում այն գիտակարգերն … More

Դավիթ Բեկ

Դավիթ Բեկ , հայ զորավար, իրանական խաների և թուրքական նվաճողների դեմ Սյունիքի գյուղացիական ազատագրական շարժման առաջնորդ։Ծնվել է 1669թ.Սյունիքի Կովսական աշխարհի Բաղք … More

Տնային աշխատանք

1. Զվարթի գրքում ծաղիկները խորհրդանշում Է մարդկանց ։ 2. Իմ կարծիքով, այս դեպքում գիրքը նրան տալիս էր ուրախություն ։ 3.Այս … More

Домашнее задание 22.09

1 К сожалению, мы не сможем пойти в кино: абсолютно нет времени . 2 Сегодня нет дождя. 3 Здесь нет … More