Դաս 3

Ամենայն ծառ որ ոչ առնիցէ զպտուղ բարի, հատանի եւ ի հուր արկանի:

Բառարան

ամենայն – ամեն, ամեն մի

ոչ առնիցէ – չտա, չի տա, չպիտի տա, չի տալու (այստեղ` չի տալիս)

հատանի – հատվում է, կտրվում է

ի հուր – հուրը, հրի մեջ

արկանի – գցվում է, նետվում է

Հարցեր և առաջադրանքներ

Նախադասությունը գրավոր ազատ, ընդարձակ փոխադրիր:

Ամեն ծառ, որ չի տալիս բարի պտուղ՝ կտրբում և գցվում է հրի մեջ:

Այս նախադասությունը ծանոթ ո՞ր ասույթի հետ է մտքով կապվում:

Չգիտեմ…

Հետևյալ նախադասությունը փորձիր գրաբար փոխադրել.

Ամեն (մի) ծառ, որ բարի պտուղ է տալիս, չի կտրվում: (տալիս է – գրաբ` տայ)

Ամենայն ծառ որ տայ զպտուղ բարի, չի հատանի:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s